ציוד-ומערכות

ציוד ומערכות עבור גז טבעי

בחברתנו מהנדסים עם ידע מקצועי ומקיף בתחום ובעלי ניסיון רב שנים, אשר מכירים לעומק את תחום האנרגיה בארץ ובקיאים ברגולציה ובתקינה המקומית.
ניסיון זה יבוא לידי ביטוי בתכנון, ייצור, התקנה והרצה של הציוד המבוקש.
  • תכנון ייצור והתקנה של תחנות הפחתת לחץ, תחנות הגפה ותחנות מנייה של גז טבעי  - PRS, Valve Stations, Metering Stations
  • שרותי אחזקה עבור מערכות גז טבעי
  • אספקה של ציוד ואביזרים עבור מערכות גז טבעי